Koordinace BOZP
Poradenství v oblasti systémů řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001)
Bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana životního prostředí

Kvalifikace – odborná způsobilost

v oblasti systémů řízení:

 • certifikovaný auditor EMS (ISO 14001:2004) - klikněte pro detail
 • certifikovaný auditor EMS (ISO 14001:2004)
 • certifikovaný auditor QMS (ISO 9001:2000) - klikněte pro detail
 • certifikovaný auditor QMS (ISO 9001:2000) certifikovaný auditor QMS (ISO 9001:2000)
 • certifikovaný auditor (OHSAS 18001:2007) - klikněte pro detail
 • certifikovaný auditor (OHSAS 18001:2007)v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí:

 • certifikovaný specialista BOZP - klikněte pro detail
 • certifikovaný specialista BOZP
 • osoba odborně způsobilá v PO - klikněte pro detail
 • osoba odborně způsobilá v PO
 • bezpečnostní poradce ADR - klikněte pro detail
 • bezpečnostní poradce ADR
 • držitel dalších osvědčení a certifikátů v oblasti BOZP a OŽPv oblasti koordinace BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

 • koordinátor BOZP - klikněte pro detail
 • koordinátor BOZPčlen České společnosti stavebních koordinátorůčlen Asociace bezpečnostních techniků