Koordinace BOZP
Poradenství v oblasti systémů řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001)
Bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana životního prostředí

Pojištění odpovědnosti za škodu

Společnost S.E.Q. spol. s r.o., se sídlem Pampelišková 513, Trutnov, IČO: 27523250, má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 8602655789 s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, pro pojištění podnikatelských rizik – TREND 07 (pojištění odpovědnosti za škodu) pro činnosti:

  • výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby dle zákona
    č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • činnost technických poradců v oblasti ochrany životního prostředí,
  • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany.

Limit pojistného plnění je 10 000 000,- Kč.