Koordinace BOZP
Poradenství v oblasti systémů řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001)
Bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana životního prostředí

Komplexní zajištění služeb v oblasti ochrany životního prostředí

  • poradenství v oblasti odpadového hospodářství, obalů, ochrany ovzduší, vod, chemických látek a havárií
  • školící činnost v oblasti legislativy životního prostředí
  • zpracování dokumentů: plány odpadového hospodářství, havarijní plány, provozní řády, hlášení a evidence odpadů, zdrojů znečišťování
  • ekologické audity
  • podnikový ekolog