Koordinace BOZP
Poradenství v oblasti systémů řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001)
Bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana životního prostředí

KOORDINACE BOZP

Naším cílem je komplexní outsourcing služeb v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která je vyvolána neustále se zvyšujícím tlakem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbách nejen v ČR.

Vydáním zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících právních předpisů, vzniká pro většinu stavebních projektů, potažmo zadavatelů, povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi. Protože naše společnost vznikla z dlouholetých zkušeností v oboru bezpečnosti práce, má díky zkušenostem a silnému kolektivu odborníků, schopnost zajistit i projekty velkého rozsahu, v nichž mnohdy osamocený koordinátor nestačí. Nabízíme služby odborně způsobilých koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to jak pro fáze tvorby projektové dokumentace (přípravy stavby), tak pro samotné realizace staveb.

Komplexní služby Koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.:

A) Ve fázi přípravy stavby

 • zpracování plánu BOZP a zásad organizace výstavby
 • předání zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahující se ke stavbě, informace o rizicích a další podklady nutné pro zajištění BOZP a podmínek výkonu práce
 • předání projektantovi a zhotoviteli stavby veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti
 • poskytnutí odborné konzultace a doporučení projektantovi, týkající se požadavků na zajištění BOZP, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby
 • kontrola projektové dokumentace - navrhované stavební a technologické postupy
 • součinnost při zpracování oznámení pro OIP

B) Ve fázi realizace stavby

 • koordinace jednotlivých zhotovitelů z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • účast na kontrolních dnech BOZP stavby a řešení problematiky BOZP se všemi účastníky realizace
 • kontrola dodržování plánu BOZP
 • aktualizace a vedení plánu BOZP
 • pravidelná inspekce dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. dokumentace
 • zajištění fotodokumentace jednotlivých zjištění a nedostatků
 • projednání zjištěných nedostatků se zadavatelem stavby a kontrola jejich odstranění
 • spolupráce a TDI v otázkách prosazení bezpečnostních opatření vytvářející bezpečné pracovní prostředí

Významné reference v oblasti koordinace BOZP

 • stavba: Čistá Horní Úpa RC 1) oprava a dostavba kanalizace a RC 2) intenzifikace ČOV Bohuslavice; zadavatel stavby - objednatel: Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., p. Vladimír KLUZ 739 587670; doba realizace: od 1.10.2007 do 31.10.2009; celkový objem prací cca 550 mil. Kč
 • stavba: Bytový komplex Kejřův mlýn, Praha 9; zadavatel stavby - objednatel: SUN PRAGUE s.r.o., Ing. BUŠ 776039581; doba realizace: od 1.11.2007 do 30.4.2009; celkový objem prací cca 275 mil. Kč
 • stavba: Obchodní centrum Třinec – II. etapa; zadavatel stavby - objednatel: Třinec Property Development a.s., Ing. Radan KAMENICKÝ 602 492556; doba realizace: od 20.8.2007 do 5.12.2007; celkový objem prací cca 40 mil. Kč
 • stavba: Tesco Český Těšín; zadavatel stavby - objednatel: Český Těšín Property Development a.s., Ing. Radan KAMENICKÝ 602 492556; doba realizace: od 20.8.2007 do 15.10.2007; celkový objem prací cca 90 mil. Kč
 • stavba: Obchodní centrum Mladá Boleslav – II. etapa, Jičínská ul.; zadavatel stavby - objednatel: BGP CZECH, a.s., Ing. Pavel DROBIL 602 159080; doba realizace: od 15.7.2007 do 15.3.2008; celkový objem prací cca 230 mil. Kč
 • stavba: Berounka Park III, Rokycanská, Plzeň; zadavatel stavby - objednatel: DROBIL-BEROUNKA PARK a.s., Ing. Pavel DROBIL 602 159080; doba realizace: od 15.7.2007 do 15.3.2008; celkový objem prací cca 30 mil. Kč
 • stavba: Komplex průmyslových budov SO 07, SO 08/09 a SO 10 Trutnov; zadavatel stavby - objednatel: Siemens VDO Automotive, s.r.o., Ing. Jan KRTIL 602 506530; doba realizace: od 6.8.2007 do 14.5.2008; celkový objem prací cca 400 mil. Kč
 • stavba: Dependence hotelu Hnědý Vrch I. etapa Pec pod Sněžkou; zadavatel stavby - objednatel: Skilive CZ s.r.o., Ing. Radek VYŠTEJN 602 299160; doba realizace: od 1.7.2007 do 30.8.2008; celkový objem prací cca 100 mil. Kč
 • stavba: PEMBROKE SB a.s. – Výrobní a skladový areál, přístavba haly TRW, Hlavenec 136; zadavatel stavby: PEMBROKE SB a.s., Ing. Marek 775 978901; doba realizace: od 1.3.2008 do 30.6.2008; celkový objem prací cca 150 mil. Kč
 • stavba: SIEMENS Brandýs nad Labem II; zadavatel stavby - objednatel: Siemens VDO Automotive, s.r.o., Ing. Jan KRTIL 602 506530; doba realizace: od 14.1.2008 do 31.7.2008; celkový objem prací cca 400 mil. Kč
 • stavba: Bytový komplex Dvůr nad Rokytkou; zadavatel stavby - objednatel: Natrium C2, s.r.o., se sídlem Pražská 55, Jílové u Prahy, Ing. Bojan JOVANDIČ 774750873; doba realizace: od 1.2.2008 do 31.5.2009; celkový objem prací cca 800 mil. Kč
 • stavba: Rekonstrukce obj.04, areálu Kolbenova City Development a.s., Praha; zadavatel stavby - objednatel: Kolbenova City Development a.s., Ing. Martin ŠIMEK 606 654498; doba realizace: od 20.9.2007 do 20.3.2008; celkový objem prací cca 150 mil. Kč
 • stavba: Rekonstrukce a dostavba objektů 49, 50 areálu Kolbenova City Development a.s., Praha; zadavatel stavby - objednatel: Kolbenova City Development a.s., Ing. Martin ŠIMEK 606 654498; doba realizace: od 30.8.2008 do 30.8.2010; celkový objem prací cca 800 mil. Kč
 • stavba: Bytové domy – Panorama Kyje, Praha; zadavatel stavby - objednatel: EKOSPOL a.s., Ing. VRŠŤALA – 603 567408; doba realizace: od 15.4.2008 do 30.8.2009; celkový objem prací cca 400 mil. Kč