Koordinace BOZP
Poradenství v oblasti systémů řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001)
Bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana životního prostředí

Komplexní zajištění služeb v oblasti požární ochrany

  • začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí do kategorií dle zákona o požární ochraně
  • zpracování metodiky, směrnic a pokynů pro organizaci a řízení požární ochrany (dokumentace požární ochrany dle zákona o požární ochraně)
  • posuzování stavu zabezpečení požární ochrany v organizaci, stanovení přiměřené ochrany
  • komplexní prověrky - audit požární ochrany (možná integrace s auditem BOZP), preventivní požární prohlídky pracovišť, kontroly stavu požární ochrany a asistenční služby
  • školení a vzdělávání zaměstnanců v požární ochraně, odborná příprava preventisty požární ochrany a preventivních požárních hlídek
  • další poradenská a konzultační činnost v oblasti požární ochrany
  • účast při kontrolách státního požárního dozoru - HZS
  • zpracování technických zpráv požárně bezpečnostních řešení stavby
  • dodávání a periodická kontrola věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení (servis, kontroly a revize ručních a pojízdných hasicích přístrojů, zařízení pro zásobování požární vodou-požárních hydrantů, požárních uzávěrů, požárních dveří, požárních klapek a ostatních technických prostředků PO)