Koordinace BOZP
Poradenství v oblasti systémů řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001)
Bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana životního prostředí

Zajištění revizí a kontrol technických zařízení

  • revize elektrického zařízení
  • revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí
  • revize zdvihacích zařízení
  • revize tlakových zařízení
  • revize plynových zařízení
  • revize a kontroly hasicích přístrojů a hydrantů