Koordinace BOZP
Poradenství v oblasti systémů řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001)
Bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana životního prostředí

Firma

S.E.Q. spol. s r.o.
Pampelišková 513
541 02 Trutnov 4

provozované pobočky: Praha a VyškovVize společnosti - S.E.Q. spol. s r.o.:

 • být spolehlivým obchodním partnerem pro své zákazníky
 • přistupovat ke každé zakázce s největším nasazením a odbornou způsobilostí s cílem uspokojení potřeb zákazníka
 • vždy klást na první místo kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb


Služby a specializace
 • výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizaci stavby po celém území České republiky dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů • Poradenství při vytváření, implementování a udržování systémů řízení:


  • jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001
  • ochrany životního prostředí (systému environmentálního managementu)
     dle ČSN EN ISO 14001:2005
  • bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008
  • bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2005


 • komplexní služby v oblasti:

  • bezpečnosti práce
  • požární ochrany
  • ochrany životního prostředí


 • odborné kurzy, školení v oblasti systémů řízení, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí